ØREAKUPUNKTUR

ØREAKUPUNKTUR, kr 250,-

    Et avgrenset område på kroppen som brukes som et anatomisk landkart, hvor små punkter eller soner svarer til kroppens anatomi.
    En metode som er basert på det forhold at hele organismen med dens forskjellige deler gjenspeiles i det ytre øret og teorien bygger på at alle kroppens organer, organsystemer og nervesystemer er representert i øret.

    Øreakupunktur har vist god effekt ved f.eks. lokale smerter, migrene, muskel og skjelettlidelser, leddbetennelser, alle typer avvenning(røyk, alokohol, sukker) osv.

    Øreakupunktur er en selvstendig behandlingsform, men er gunstig å bruke i kombinasjon med en annen behandling som f.eks. soneterapi.