TORNER

Torner

Føtter som utsettes for galt trykk eller feilbelastninger kan få torner. De er ofte smertefulle.

Harde torner oppstår på trykkutsatte områder hvor hard hud presses innover til en kjegleformet kjerne.

Bløte torner har ingen kjerne, men er ringformede og oppstår der hvor knokler i tærne gnisser mot hverandre.

Fotterapeuter fjerner torner med skalpell eller slipemaskin. Behandlingen er rask og smerter vil øyeblikkelig forsvinne.

Ved å fjerne tornen mekanisk og ikke med liktornplaster, unngås faren for etseskader på huden.

Torner har som regel sitt opphav i feil bruk av fottøy, og de vil komme tilbake dersom årsaken til problemet ikke fjernes. Fotterapeuten gir også individuell skoveiledning for å forebygge fremtidige fotplager.