EVA-MARIE NORDBY

Eva-Marie Nordby

    er utdannet anestesisykepleier.

Hun utfører botoxbehandlinger, esthelis/filler, og scleroterapi. Eva-Marie arbeider med delegering fra lege, som også står som medisinsk ansvarlig for de behandlingene som blir utført.