KIRSTI ELISABETH SKÅRBERG

Kirsti Elisabeth Skårberg

    Fotterapeut.

En autorisert fotterapeut har en treårig
utdannelse, noe som gjør henne til offentlig godkjent helsepersonell.

Kirsti har 25 års erfaring som Fotterapeut.